שרותי אורחים בית פרטי באריאל

חדר שירותי אורחים לפני 2 1000.jpg

לפני

חדר שירותי אורחים לפני 1 1000.jpg

לפני

עיצוב חדר שירותי אורחים 1 1000.jpg

אחרי

עיצוב חדר שירותי אורחים 4 1000.jpg
_עיצוב חדר שירותי אורחים 3 1000.jpg

אדריכלות ועיצוב פנים תחת קורת גג אחת